КОНТАКТ: +389 (0)78 442 035

АКТУЕЛНО.

Новости

Новости

Зошто да купите Apis mellifera macedonica

Бидејки се карактеризира со следните исклучителни особини благодарение на правилната селекција започната од 2003 година, а веќе од 2014 година воведени се стандарди за тестирање…

Актуелно

Актуелно

Едукативни активности

Покрај производството на пчелен генетски материјал АПИЦЕНТАР организира и спроведува теоретско-практични обуки и проекти. Досега…

Актуелно

Научно истражувачки активности

Во соработка со Факултетот за земјоделски науки и храна од Скопје располагаме со единствената специјализирана…