Кои сме ние?

ЗА НАС

АПИЦЕНТАР Др. Петровски е регистрирана институција во Република Македонија што работи на полето на селекција и производство на пчелен генетски материјал со годишно производство (околу 3000 матици и 600 нуклеуси) од македонската медоносна пчела APIS MELLIFERA MACEDONICA. Овој подвид (раса) на медоносни пчели ексклузивно се одгледува само во АПИЦЕНТАР каде генетската припадност се контролира преку ДНК анализа. Репроцентарот е регистриран од 2003 година според Законот за сточарство и евидентиран во книгата на одгледувачници на генетски материјал во сточарството при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија.

Прочитај повеќе

slide-4