Кои сме ние?

ЗА НАС

АПИЦЕНТАР Др. Петровски е регистрирана институција во Република Македонија што работи на полето на селекција и производство на пчелен генетски материјал од македонската медоносна пчела APIS MELLIFERA MACEDONICA. Овој подвид (раса) на медоносни пчели ексклузивно се одгледува само во АПИЦЕНТАР каде генетската припадност се контролира преку ДНК анализа. Репроцентарот е регистриран од 2003 година според Законот за сточарство и евидентиран во книгата на одгледувачници на генетски материјал во сточарството при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија.

Прочитај повеќе

slide-4