Legovec queens

Legovec queens се матици кои се оплодуваат на оплодната станица Леговец, лоцирана во Источниот дел на Р.Македонија во близина на градот Пробиштип, на надморска висина од 490 м. Оплодната станица е направена со основањето на нашиот Тренинг и репроцентар за пчеларство – Апицентар, во 2002 година.

Во радиус од 5 км околу оваа оплодна станица редовно се следи присуството на пчелни смејства на други пчелари, доколку има мора да поседуваат матици од најдобро рангираните линии A, B, C, D оплодени во Леговец.  Во оплодната станица Леговец има 40 трутовски пчелни семејства, со матици од линија E и F.

Матиците во оваа оплодна станица се спаруваат неконтролирано, 70% од нив можат да се спарат со трутови од линија Е, линија F или комбинирано, а 30% од нив може да се спарат со некој соседни трутови со потекло од најдобрите матици A,B,C,D линиите.

Овие матици се погодни за производство на сите пчелни производи, а пред да стигнат до купувачот поминуваат низ брзи тестови (квалитет на легло и анатомски карактеристики).

Пакување: во кафез за транспорт со 7-9 млади пчели, обележани со плочка (обоена според годината и соодветен број),  педигре, здравствен сертификат, упатство за додавање и замена.

Транспорт: кафезите за матици се транспортираат во специјална кутија со вентилација.

legovec
legovec-matici
IMG_3307

Ценовник за Тип 1 Матица - оплодена на оплодна станица Леговец.

LEGOVEC QUEENS

Количина: <50
900 денари / матица

LEGOVEC QUEENS

Количина: 50-100
850 денари / матица

LEGOVEC QUEENS

Количина: 100>
800 денари / матица