Legovec queens

Legovec queens се матици кои се оплодуваат на оплодната станица Леговец, лоцирана во Источниот дел на Р.Македонија во близина на градот Пробиштип, на надморска висина од 490 м. Оплодната станица е направена со основањето на нашиот Тренинг и репроцентар за пчеларство – Апицентар, во 2002 година.

На оваа оплодна станица се распоредени 60 трутовски пчелни семејства од А,Б,В и Г линија, кои потекнуваат од прва класа матици, врз кои е вршена селекција по BEEBOOK стандардите, на следните параметри: темперамент, медопродуктивност, отпорност на болести, развој и роев нагон.

Во радиус од 5 км околу оваа оплодна станица редовно се следи присуството на пчелни смејства на други пчелари, доколку има мора да поседуваат матици од најдобро рангираните линии А, Б, В и Г оплодени во Леговец.

Пакување: во кафез за транспорт со 7-9 млади пчели, обележани со плочка (обоена според годината и соодветен број),  педигре, здравствен сертификат, упатство за додавање и замена.

Транспорт: кафезите за матици се транспортираат во специјална кутија со вентилација.

legovec
legovec-matici
IMG_3307

Ценовник за Тип 1 Матица - оплодена на оплодна станица Леговец.

LEGOVEC QUEENS

Количина: <50
1000 денари / матица

LEGOVEC QUEENS

Количина: 50-100
950 денари / матица

LEGOVEC QUEENS

Количина: 100>
900 денари / матица