Тип 1 Матица – ЛЕГОВЕЦ

Тип 1 Матици – се матици кои се оплодуваат на оплодната станица бр. 1 (изолирана 70 % од други трутови и се спаруваат 70% контролирано), ЛЕГОВЕЦ матиците за време на периодот од раѓање, оплодување и тестирање се сместени во мини оплоднаци. ЛЕГОВЕЦ Матиците – Пред  да стигнат до купувачот  поминуваат низ повеќе тестови за период од 14 дена: квалитет на легло, анатомски карактеристики, тежина, темперамент и други параметри.

На оваа оплодна станица се распоредени 80 трутовски пчелни семејства од А,Б,В и Г линија, кои потекнуваат од прва класа матици, врз кои е вршена селекција по BEEBOOK стандардите, на следните параметри: темперамент, медопродуктивност, отпорност на болести, развој и роев нагон.

Погодни се за понатамошно размножување, производство на мед, матичен млеч и други пчелни производи.

Пакување: во кафез за транспорт со 7-9 млади пчели, обележани со боја (обоена според годината),  педигре, здравствен сертификат, упатство за додавање и замена.

Транспорт: кафезите за матици се транспортираат во специјална кутија со вентилација.

legovec-matici
IMG_3307

Ценовник за Тип 1 Матица.

Тип 1 Матица

800 денари / матица