Lukovo queens

Lukovo queens се матици, од A,B,C,D линии на Apis melifera macedonica, кои се оплодуваат на оплодната станица ЛУКОВО. Лоцирана во Источниот дел на Р.Македонија, во дивите и тешко пристапни предели на Осоговските планини на надморска висина од 1150 м.

Пред да биде прогласена за изолирана оплодна станица по стандардите за одредување на изолирани оплодни места, се спроведени двегодишни истражувања, испитувања и мерења.

На оваа оплодна станица се распоредени 20 трутовски пчелни семејства од Е линија, кои потекнуваат од прва класа матици, врз кои е вршена селекција по BEEBOOK стандардите, на следните параметри: темперамент, медопродуктивност, отпорност на болести, развој и роев нагон.

Овие матици се со следните исклучителни особини:

  • висока медопродуктивност
  • брз развој
  • мирен темперамент
  • ниска склоност кон роење
  • добро  презимување
  • високо хигиенско однесување
  • добра адаптација
  • компатибилност
  • добри анатомски карактеристики

Матиците од линија (А, B, C, D) спарени со трутови од линија Е, добиваат висок квалитет, отпорност и ги поседуваат 95% погоре наведените особини.

Пред да стигнат до купувачот, поминуваат низ повеќе тестови: квалитет на легло, анатомски карактеристики, тежина, темперамент и други параметри.

Погодни се за понатамошно размножување, производство на мед, матичен млеч и други пчелни производи.

Овие матици се во ограничен број, затоа побрзајте да нарачате!

Пакување: во кафез за транспорт со 7-9 млади пчели, обележани со плочка (обоена според годината и соодветен број), педигре, здравствен сертификат, упатство за додавање и замена.

Транспорт: кафезите за матици се транспортираат во специјална кутија со вентилација.

Lukovo
lukovo-matici
matici-1

Ценовник за Тип 3 Матица - оплодена на оплодна станица Луково

LUKOVO QUEENS

Количина: <50
1.300 денари / матица

LUKOVO QUEENS

Количина: 50-100
1.250 денари / матица

LUKOVO QUEENS

Количина: 100>
1.200 денари / матица