Тип 2 Матица

Тип 2 Матица – се матици од В и Г линии на Apis melifera macedonica, кои се оплодуваат на оплодната станица Глобица. Лоцирана е во Источниот дел на Р. Македонија близу градот Пробиштип.

Оплодната станица е многу погодна за спарување на матиците, личи на птичјо гнездо и е изолирана од ветрови. За време на спарувањето матиците летаат за многу краток временски интервал и спарувањето е брзо. Локацијата е богата со полен и нектар, а периодот на паша е продолжен поради висинската разлика, бујната вегетација и разновидната природа. Тоа придонесува трутовските пчелни семејства да произведат висококвалитетни трутови, не само генотипски туку и фенотипски.

На оваа оплодна станица се распоредени 100 трутовски фамилии од А линија, кои потекнуваат од прва класа матици, врз кои е вршена селекција по BEEBOOK стандардите на следните параметри: темперамент, медопродуктивност, отпорност на болести, развој и роев нагон.

Овие матици се со следните исклучителни особини:

  • висока медопродуктивност
  • брз развој
  • мирен темперамент
  • ниска склоност кон роење
  • добро презимување
  • високо хигиенско однесување
  • добра адаптација
  • компатибилност
  • добри анатомски карактеристики

Матиците од линија В и Г, спарени со трутови од линија А, добиваат висок квалитет и  поседуваат 85% од погоре наведените особини.

Пред  да стигнат до купувачот  поминуваат низ повеќе тестови за одреден временски период: квалитет на легло, анатомски карактеристики, тежина, темперамент и други параметри.

Погодни се за понатамошно размножување, производство на мед и други пчелни производи.

Пакување: во кафез за транспорт со 7-9 млади пчели, обележани со плочка (обоена според годината и соодветен број),  педигре, здравствен сертификат, упатство за додавање и замена.

Транспорт: кафезите за матици се транспортираат во специјална кутија со вентилација.

plavica-matici
matici-2

Ценовник за Тип 2 Матица

Тип 2 Матица

Количина: <50
1.200 денари / матица

Тип 2 Матица

Количина: 50-100
1150 денари / матица

Тип 2 Матица

Количина: 100>
1100 денари / матица