Plavica queens

Plavica queens се матици од В и Г линии на Apis melifera macedonica, кои се оплодуваат на оплодната станица ПЛАВИЦА. Лоцирана е во Источниот дел на Р. Македонија близу градот Пробиштип, во подножјето на Осоговските планини, на надморска висина од 800 м. Пред да биде прогласена за изолирана оплодна станица по стандардите за одредување на изолирани оплодни места се спроведени  двегодишни истражувања, испитувања и мерења.

Оплодната станица е многу погодна за спарување на матиците, личи на птичјо гнездо и е изолирана од ветрови. За време на спарувањето матиците летаат за многу краток временски интервал и спарувањето е брзо. Локацијата е богата со полен и нектар, а периодот на паша е продолжен поради висинската разлика, бујната вегетација и разновидната природа. Тоа придонесува трутовските пчелни семејства да произведат висококвалитетни трутови, не само генотипски туку и фенотипски.

На оваа оплодна станица се распоредени 40 трутовски фамилии од А линија, кои потекнуваат од прва класа матици, врз кои е вршена селекција по BEEBOOK стандардите на следните параметри: темперамент, медопродуктивност, отпорност на болести, развој и роев нагон.

Овие матици се со следните исклучителни особини:

  • висока медопродуктивност
  • брз развој
  • мирен темперамент
  • ниска склоност кон роење
  • добро презимување
  • високо хигиенско однесување
  • добра адаптација
  • компатибилност
  • добри анатомски карактеристики

Матиците од линија В и Г, спарени со трутови од линија А, добиваат висок квалитет и  поседуваат 85% од погоре наведените особини.

Пред  да стигнат до купувачот  поминуваат низ повеќе тестови за одреден временски период: квалитет на легло, анатомски карактеристики, тежина, темперамент и други параметри.

Погодни се за понатамошно размножување, производство на мед и други пчелни производи.

Пакување: во кафез за транспорт со 7-9 млади пчели, обележани со плочка (обоена според годината и соодветен број),  педигре, здравствен сертификат, упатство за додавање и замена.

Транспорт: кафезите за матици се транспортираат во специјална кутија со вентилација.

plavica
plavica-matici
matici-2

Ценовник за Тип 2 Матица - оплодена на оплодна станица Плавица

PLAVICA QUEENS

Количина: <50
1.400 денари / матица

PLAVICA QUEENS

Количина: 50-100
1350 денари / матица

PLAVICA QUEENS

Количина: 100>
1300 денари / матица