Контакт

НАША МИСИЈА

Нашата мисија е  длабока и чиста конекција со природата, да произведуваме висококвалитетни пчелни производи, да ги промовираме здравствените и еколошките предности на пчеларството. Преку иновативни практики и одговорност кон заштита на пчелите и околината, се посветуваме на претставување на нашата заедница со најдобрите пчелни производи и значењето на опрашувањето од пчелите за опстанокот на светот.

Прати ни порака